» Tìm kiếm:

Trường ĐH Francois Rabelais

DH Ngoai thuong tuyen 60 chi tieu lien ket voi Phap ĐH Ngoại thương tuyển 60 chỉ tiêu liên kết với Pháp

ĐH Ngoại thương vừa được phép liên kết với Trường ĐH Francois Rabelais de Tour thuộc Cộng hòa Pháp đào tạo cấp bằng Licence hai ngành Luật..