» Tìm kiếm:

Trương Văn Dưỡng

Chua xac dinh duoc nguyen nhan tai nan o Van Hung Chưa xác định được nguyên nhân tai nạn ở Vạn Hưng

"Xe trước đâm vào trụ bảng quảng cáo, quay ngang rồi khựng lại khi lao trúng ụ đất. Còn chiếc sau tung lên không trung, lật xuống vệ đường,..