» Tìm kiếm:

Trương Quang Hoài Nam

Can trinh bay lai dieu luat ve nguong kiem soat tap trung kinh te Cần trình bày lại điều luật về ngưỡng kiểm soát tập trung kinh tế

Tôi rất cảm ơn ông Trương Quang Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thương mại - vì đã rất kịp thời có ý kiến giải thích rõ thêm một số..

Trong vong xoay da cap Lap lai trat tu Trong vòng xoáy đa cấp: Lập lại trật tự

Mặc dù khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) của VN đã được ban hành nhưng hoạt động BHĐC vẫn không hề bớt bát nháo...

Da trinh Chinh phu du an Luat canh tranh Đã trình Chính phủ dự án Luật cạnh tranh

Ông Trương Quang Hoài Nam - vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thương mại, phó trưởng ban soạn thảo Luật cạnh tranh - cho biết Bộ Thương mại vừa..

Se giam sat chat che kieu ban hang da cap Sẽ giám sát chặt chẽ kiểu bán hàng đa cấp

Ban soạn thảo dự án Luật cạnh tranh Bộ Thương mại vừa hoàn thành dự thảo 8 (lần 3) Luật cạnh tranh. Đặc biệt, kèm theo dự thảo này, ban..