» Tìm kiếm:

Trương Cao Cường

Phong mach khong dam bao nha thuoc gia tren troi Phòng mạch: không đảm bảo, nhà thuốc: giá trên trời!

Sau khi báo chí liên tục phản ánh tình trạng “cò” xung quanh khu vực BV Da liễu chèo kéo, giành giật khách gây mất trật tự, trong đó..