» Tìm kiếm:

Trúc lâm thất hiền

Ly An se quay lai voi de tai Trung Quoc Lý An sẽ quay lại với đề tài Trung Quốc

Sau Brokeback Mountain, Lý An sẽ quay về với chủ đề Trung Quốc với phim “Trúc lâm thất hiền”.