Tra Vinh va Long An Nuoc man xam nhap sau vao noi dong tu 50 80 km Trà Vinh và Long An: Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng từ 50 - 80 km

Ở Trà Vinh, hiện nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng từ 50 - 60 km. Độ mặn cao nhất đo được trên sông Hậu tại vàm Trà Kha là 20,5 phần..

Sao chep bao cao de lay 182 trieu dong Sao chép báo cáo để lấy 182 triệu đồng

TTCN - Dự án Khu công nghiệp (KCN) Trà Kha (Bạc Liêu) có diện tích rộng trên 98ha. Tỉnh đã bỏ ra 182 triệu đồng thuê Công ty Tư vấn xây..

Dao bao cao “Đạo”... báo cáo!

Alô, Hai Lúa từ Bạc Liêu đây! Có chuyện ngộ lắm đây. Tui mới đọc báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu công nghiệp (KCN) Trà..