» Tìm kiếm:

Todd Phillips

Nguon cam hung phim lam lai van chua can Nguồn cảm hứng "phim làm lại" vẫn chưa cạn

Hollywood những năm gần đây có xu hướng dựng lại những bộ phim đã có tiếng trên màn ảnh nhỏ để đưa lên màn ảnh rộng.