Thu Paris Fair Play Thư Paris: Fair Play

Tin London bị tấn công bằng một loạt các vụ nổ đến với người dân Paris vào đầu ngày đã làm cho nhiều người bàng hoàng, mà cảm giác đầu tiên..