Vinh Ha Long dan dau binh chon 7 ky quan thien nhien the gioi Vịnh Hạ Long dẫn đầu bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới

Trong một triệu phiếu bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang dẫn đầu. Đó là thông tin do bà Tia B...

Hoa hau Phap 2004 bi treo vuong mien 6 thang Hoa hậu Pháp 2004 bị treo vương miện 6 tháng

Như vậy, cuối cùng đã có phán quyết về chuyện Hoa hậu 2004 Laetitia Bléger cho ảnh "tươi mát" đăng trên trang bìa và các trang trong của..