» Tìm kiếm:

Tiến Bảo

Phong tay ky hop dong Dinh chi chuc Giam doc Phóng tay ký hợp đồng: Đình chỉ chức Giám đốc

Tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Duy Đãng, Giám đốc Lâm trường Hoành Bồ (Sở NN-PTNT Quảng Ninh)