» Tìm kiếm:

Tiên Ngọc

Truoc tien Ngoc nen nho Hoi phu nu ho tro Trước tiên Ngọc nên nhờ Hội phụ nữ hỗ trợ

Trong giai đoạn đần, bạn cần có hội phụ nữ hỗ trợ để góp ý hai bên. Nếu vẫn không được, tòa án sẽ hòa giải và xa hơn là giúp hai người tạm..