Billie Jean King khong an han vi loai Capriati Billie Jean King không ân hận vì loại Capriati

Thua Áo 2-3 tại Fed Cup nhưng đội trưởng Billie Jean King không hề cảm thấy hối tiếc khi đã áp dụng hình thức kỷ luật khá mạnh tay với..