» Tìm kiếm:

Thuế Vũ Văn Ninh

Dau 2005 se ra soat lai cac chinh sach thue Đầu 2005 sẽ rà soát lại các chính sách thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Văn Ninh cho biết, quý I/2005, ngành sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các thủ tục về bán hoá đơn, miễn..