» Tìm kiếm:

Thuế Tân Bình

Chen nhau nop to khai thue Chen nhau nộp tờ khai thuế!

Sau ý kiến của bạn Nguyễn Bình (Tân Bình) “Chi cục Thuế Tân Bình có làm khác?” (TS 5-4), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của bạn..

Chi cuc Thue Tan Binh co lam khac Chi cục Thuế Tân Bình có làm khác?

Thông thường, hằng năm doanh nghiệp (DN) làm hai bộ báo cáo quyết toán thuế đưa đến cơ quan thuế để đóng dấu, một bộ lưu tại DN và một bộ..