» Tìm kiếm:

Thomson Scientific

Phan biet moi ve tap chi noi ngoai Phân biệt mới về tạp chí "nội, ngoại"

Mỗi luận án phải có một bài báo đăng ở tạp chí uy tín nước ngoài. Điểm mới dự kiến áp dụng trong đào tạo tiến sĩ đang gây ra những ý kiến..

Chay dua gay dung thuong hieu khoa hoc quoc te Chạy đua gây dựng "thương hiệu khoa học quốc tế"

Trong phần 2 của bài viết: "Phân biệt tạp chí khoa học cần chính xác và tinh tế", tác giả Nguyen Tran cho rằng các tác giả không chỉ cần có..