» Tìm kiếm:

Thiếu Frings

Duc Y 0 2 Dinh menh van la dinh menh Đức - Ý: 0-2: Định mệnh vẫn là định mệnh!

Kịch bản của Espana 82 đã tái diễn khi Ý bất ngờ chơi thật hay. Thiếu Frings trong khi Ballack chơi cao và liên tục hụt hơi, các cầu thủ Ý..