» Tìm kiếm:

Theo VKSND Hà Nội

VKS Ha Noi dung thuong luong voi ong Hoang Minh Tien VKS Hà Nội dừng thương lượng với ông Hoàng Minh Tiến

Theo VKSND Hà Nội, thời gian thương lượng giải quyết bồi thường cho người bị oan sai là 30 ngày, nay thời hạn này đã hết mà VKS và ông..