Chua rut 19 DN tom khoi danh sach xet lai thue Chưa rút 19 DN tôm khỏi danh sách xét lại thuế

Ngày 15/6, Chủ tịch Ủy ban Tôm thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN, ông Trần Thiện Hải, cho biết thông tin về việc 19 DN xuất..

Han Quoc kiem tra cac nha may thuy san Viet Nam Hàn Quốc kiểm tra các nhà máy thủy sản Việt Nam

Theo VASEP, đoàn thanh tra của Cục Thanh tra Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc (NFPQIS) đang có mặt tại Việt Nam để kiểm tra, đánh giá điều kiện..