» Tìm kiếm:

Theo Le Monde

Dong Timor hon 50000 nguoi chay nan Đông Timor: hơn 50.000 người chạy nạn

Theo Le Monde, ngày 27/5, Thủ tướng Đông Timor Mari Alkatiri cáo buộc Tổng thống Xanana Gusmao xúi giục một cuộc đảo chính trong đất nước..