Du bao kinh te Viet Nam 2006 2007 Dự báo kinh tế Việt Nam 2006 - 2007

Mặc dù việc gia nhập WTO sẽ làm tăng sức ép cạnh tranh lên các công ty Việt Nam, nhưng nếu chính phủ thực hiện những cam kết cải tổ, môi..

Do thong thoang kinh te cua VN Độ thông thoáng kinh tế của VN

... “Hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư tuy đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, thiếu nhất quán và khó..