AMD gioi thieu bo xu ly Athlon 64 X2 AMD giới thiệu bỗ xử lý Athlon 64 X2

AMD sẽ tung ra phiên bản bộ vi xử lý lỗi Athlon 64 x2 lần đầu tiên vào cuối tháng này. Các bộ xử lý lõi kép sẽ chứa 2 bộ xử lý trên một..

AMD gioi thieu bo vi xu ly Athlon 64 X2 AMD giới thiệu bộ vi xử lý Athlon 64 X2

AMD sẽ tung ra phiên bản bộ vi xử lý Athlon 64 x2 lõi kép đầu tiên vào cuối tháng này. Các bộ vi xử lý lõi kép sẽ chứa 2 bộ vi xử lý trên..

AMD ra mat hai loai chip di dong moi AMD ra mắt hai loại chip di động mới

Hãng Advanced Micro Devices Inc. (AMD) vừa công bố hai bộ xử lý di động mới, bổ sung vào dòng sản phẩm của mình: Mobile Athlon 64 3400+ và..