» Tìm kiếm:

The WarChiefs

Age of Empires III Cac hoang trieu chau A Age of Empires III: Các hoàng triều châu Á

Trong đế chế III, cũng như bản mở rộng The WarChiefs, bạn có thể điều khiển các nền văn minh châu Âu và Mỹ Latin trong cuộc chiến giành..