» Tìm kiếm:

The Tokyo University

Nguoi Viet dau tien nhan giai thuong danh gia tai Nhat Ban Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá tại Nhật Bản

Ngày 24/3, Võ Trọng Nghĩa - nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học ngành Kiến trúc (Khoa Xây dựng, Đại học Tổng hợp Tokyo) đã vinh dự là..

Nguoi Viet dau tien nhan giai thuong danh gia nhat Nhat Ban Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá nhất Nhật Bản

Ngày 24/3, Võ Trọng Nghĩa - nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học ngành Kiến trúc (Khoa Xây dựng, Đại học Tổng hợp Tokyo) đã vinh dự là..