Khong nen tai XP SP3 phat tan tren Internet Không nên tải XP SP3 phát tán trên Internet

Microsoft, nhà cung cấp hệ điều hành Windows, vừa ra khuyến cáo khẳng định phiên bản Service Pack 3 đăng trên trang The Hotfix là "không..

Xuat hien ban Windows XP SP3 khong chinh thuc Xuất hiện bản Windows XP SP3 không chính thức

Mặc dù hiện nay Microsoft vẫn chưa cho biết thời điểm chính xác tung ra bản Service Pack 3 dành cho Windows XP nhưng trên mạng đã xuất hiện..