» Tìm kiếm:

The Holy Blood

Dan Brown khong vi pham ban quyen Dan Brown không vi phạm bản quyền

Dan Brown - tác giả cuốn tiểu thuyết ăn khách “The Da Vinci Code” - không vi phạm bản quyền đối với cuốn sách “The Holy Blood and the..

Tac gia Mat ma Da Vinci ra hau toa Tác giả "Mật mã Da Vinci" ra hầu tòa

Nhà văn Dan Brown đã tới tham dự phiên tòa tại London hôm 27/vietnam_2, nơi hai nhà sử học kiện ông và nhà xuất bản Random House tội ăn cắp..

Mat ma Da Vince van la cua Dan Brown "Mật mã Da Vince" vẫn là của Dan Brown!

Vừa qua, tòa án Anh đã bác bỏ vụ tranh chấp giữa hai tiểu thuyết gia Michael Baigent và Richard Leigh với Dan Brown xoay quanh nội dung..

Da Vinci Code bi kie n ve y tuo ng Da Vinci Code bị kiện về ý tưởng

Michael Baigent và Richard Leigh kiện Random House, nơi xuất bản sách, với lý do sách đã rút ý từ cuốn The Holy Blood and the Holy Grail in..