» Tìm kiếm:

The Fletcher School

Patrick Doan Tri thuc va trai nghiem khien nguoi ta tro nen do luong Patrick Đoàn: Tri thức và trải nghiệm khiến người ta trở nên độ lượng

Patrick Đoàn không phải chính trị gia, mà là một người phản chiến. Trước năm 1975 tại Sài Gòn, ông từng bị đuổi khỏi trường Dược vì tham..