» Tìm kiếm:

The City Babies

Ha Noi Hon nhien kinh doanh duoi tham hoa Hà Nội: Hồn nhiên kinh doanh dưới thảm họa

Các tầng trên rầm rầm tháo dỡ, bạt quây kín với những dòng chữ "Khu vực nguy hiểm không lại gần" chạy dài, 64/65 hộ đã dọn đến nơi tạm..

Shop hon nhien kinh doanh duoi tham hoa xin duoc cuong che Shop "hồn nhiên kinh doanh dưới thảm họa" xin... được cưỡng chế

Một mình "thi gan" đến cùng, nhưng chỉ 2 ngày sau khi UBND quận Đống Đa (HN) ra Quyết định cưỡng chế, hộ 106 B14 Kim Liên (shop The City..