Dem nhac Rock N Roll Đêm nhạc Rock N" Roll

Đêm nhạc chào mừng Quốc khánh của Hoa Kỳ (4/7/2005) với phần tham gia của 4 ban nhạc The Dalton, The 2M, The Flim Flam và The New Level..