Da Nang Toa huy quyet dinh phat DN cua Cuc Hai quan Đà Nẵng: Toà huỷ quyết định phạt DN của Cục Hải quan

TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên huỷ toàn bộ quyết định xử phạt của Cục Hải quan Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Vạn An vì trái pháp luật!