» Tìm kiếm:

Thanh Long Nguyễn

Dung de thue thu nhap la ganh nang cho nguoi dan Đừng để thuế thu nhập là gánh nặng cho người dân

Kiến thức về kinh tế của tôi hạn hẹp, nhưng tôi vẫn muốn được giãi bày ý kiến của mình về dự thảo luật thuế thu nhập hiện nay. Hy vọng thuế..