» Tìm kiếm:

Thanh Hồng Linh

That bo doan Thật bồ đoàn

Ven hồ Gươm ở phía lề đường bên phải, cách chân tượng vua Lê Thái Tổ ước ngoài trăm mét, luôn có một bồ đoàn.