» Tìm kiếm:

ThS Nguyễn Quốc Hợp

700 chi tieu xet tuyen NV3 cua Truong DH dan lap Van Hien 700 chỉ tiêu xét tuyển NV3 của Trường ĐH dân lập Văn Hiến

ThS Nguyễn Quốc Hợp - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Văn Hiến, cho biết với điểm chuẩn trúng tuyển NV2 của trường, hiện tại trường..