» Tìm kiếm:

Thụy Điển Comvik International Vietnam AB

Mang MobiFone se thanh cong ty co phan Mạng MobiFone sẽ thành công ty cổ phần

Sau 10 năm thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Thụy Điển Comvik International Vietnam AB, hiện nay VMS MobiFone đang tiến..