» Tìm kiếm:

Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ

Thieu nhung nha buon khoa hoc cong nghe Thiếu những “nhà buôn” khoa học - công nghệ

Đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH-CN) VN (đã được Thủ tướng phê duyệt) đặt mục tiêu đến 2010 thị trường này tăng trưởng..