» Tìm kiếm:

Thầy Tường

Chuyen tinh yeu Chuyện tình yêu

Giọng Huy thì thào: “Lan Anh”. Hai tay Huy quờ quạng về phía trước trong khi Lan Anh đang ở bên phải. Tay của Lan Anh nắm chặt vạt áo.

Chuyen tinh yeu Chuyện tình yêu

TTCN - Đang mùa hoa, hương ngào ngạt, màu trắng như tuyết phủ bao bọc bên trên thành một tai nấm khổng lồ. Bên dưới tai nấm là khoảng không..