» Tìm kiếm:

Thầy Tây

Thay Tay an Tet ta Thầy Tây ăn Tết ta

Hiện nay, hình ảnh người nước ngoài tại các công sở, trên đường phố Việt Nam đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi. Bản thân họ qua những..

Thay Tay tat hoc sinh VN vi cuoi trong lop Thầy Tây tát học sinh VN vì cười trong lớp

Trong buổi học tối thứ tư, ngày 7/3/2007, tại lớp tiếng Anh có mã số SBL-MW5 của Hội đồng Anh (British Council) Hà Nội đã xảy ra một chuyện..

Thay Tay an Tet ta Thầy Tây ăn Tết ta

Hiện nay, hình ảnh người nước ngoài tại các công sở, trên đường phố Việt Nam đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi. Bản thân họ qua những..

Thay Tay an Tet ta Thầy Tây ăn Tết ta

Được "xông đất" trong ngày đầu năm là một cái thú của Ian Morton, người Anh, đang dạy tại Trung tâm Anh văn VUS. Suốt 13 năm sống tại Việt..

Thay Tay tren giang duong ta Thầy Tây trên giảng đường ta

Thầy giáo đứng úp mặt vào tường giả vờ... khóc. Cô giáo đóng vai nhà tuyển dụng phỏng vấn SV trong buổi xin việc giả định. Thầy trò cùng..

Thay Tay an Tet ta Thầy Tây ăn Tết ta

Hiện nay, hình ảnh người nước ngoài tại các công sở, trên đường phố Việt Nam đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi. Bản thân họ qua những..