» Tìm kiếm:

Thầy Nguyễn Gia Khánh

Khi tro dua thay ra vanh mong ngua Khi trò đưa thầy ra vành móng ngựa!

TP - Thầy Nguyễn Gia Khánh - Phó giáo sư - Tiến sĩ bỗng dưng thầy bị cặp vợ chồng Nguyễn Song Tú – Hoàng Văn Phương, vốn đều là sinh viên..