» Tìm kiếm:

Thạch Liêm

Co vat quy chua Hue Cổ vật quý chùa Huế

Những cổ vật quý ở chùa Trúc LâmChùa Trúc Lâm là một trong những ngôi chùa xuất hiện muộn vào đầu thế kỷ 20. Chùa do sư bà Diên Trường khởi..

Co vat quy chua Hue Cổ vật quý chùa Huế

Trong những ngôi chùa thâm nghiêm ẩn mình nơi đất cố đô, hiện còn lưu giữ những cổ vật rất có giá trị về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật...