» Tìm kiếm:

Thượng Tám Thanh

Gan 200000 tin do Cao Dai du Dai le Duc Chi Ton Gần 200.000 tín đồ Cao Đài dự Đại lễ Đức Chí Tôn

Ngày 14/2, tại nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, gần 200.000 tín đồ tôn giáo Cao Đài cả nước đã tham dự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tý 2008..