» Tìm kiếm:

Thượng Hải Hàn Chính

Ganh nang tren vai quyen Bi thu Thanh uy Thuong Hai Gánh nặng trên vai quyền Bí thư Thành ủy Thượng Hải

Thị trưởng Thượng Hải Hàn Chính, 52 tuổi, đã được bổ nhiệm là quyền Bí thư Thành ủy Thượng Hải, sau khi Trần Lương Vũ bị cách chức vì liên..