Tham VN bai tap chua hoan thanh suot hon 12 nam qua “ Thăm VN - bài tập chưa hoàn thành suốt hơn 12 năm qua”

“Tôi đã luôn mường tượng về hình ảnh người VN trong thời kỳ kháng chiến và đến giờ khi thấy tận mắt, tôi thấy một hình ảnh còn tốt đẹp..