» Tìm kiếm:

Thích Thanh Nhiễu

Ong Thich Quang Do da di trai voi hoc Phat "Ông Thích Quảng Độ đã đi trái với học Phật"

Trao đổi với TS về sự vụ ông Thích Quảng Độ lôi kéo, kích động những người tham gia khiếu kiện tại Hà Nội và TP. HCM ngày 23/8 vừa qua,..