» Tìm kiếm:

Tháng Việt Nam

To chuc Thang Viet Nam tai Nhat Ban Tổ chức “Tháng Việt Nam” tại Nhật Bản

Theo tham tán VN tại Nhật Bản Nguyễn Trung Dũng, “Tháng VN” tại Nhật Bản vừa được khởi động với các hoạt động về thương mại, giới thiệu..