» Tìm kiếm:

Teluk Panglima Garang

Malaysia san xuat dau diesel sinh hoc Malaysia sản xuất dầu diesel sinh học

Ông Datuk Sabri Ahmad, giám đốc điều hành Golden Hope, cho biết tập đoàn này bắt đầu sản xuất dầu diesel sinh học thương phẩm đầu tiên tại..