» Tìm kiếm:

Tatsiana Stukalava

Nguyen Thi Thiet thi dau khong thanh cong Nguyễn Thị Thiết thi đấu không thành công

Nữ lực sĩ Nguyễn Thị Thiết (63kg) đã thi đấu không thành công khi chỉ xếp hạng 6/7 với tổng khối lượng 205kg (95kg ở nội dung cử giật và..