Lich cup dien ngay 12 1 Lịch cúp điện ngày 12/1

* Tại Hà Nội: Q.Hoàn Kiếm: số 2-90, 1-27 Đồng Xuân, 2-32, 5-33 Hàng Giấy, 34-78, 41-83 Hàng Giấy, 21-31, 74-86 Hàng Khoai, 30-66C, ngõ 1,..

Cham den Ban Than Tam Hai Chạm đến Bàn Than, Tam Hải

Xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hình bình rượu bầu bọc quanh là biển. Phía tả là rừng dừa, biển như thênh thang và hiền hòa..