» Tìm kiếm:

TW Tôn Thị Kim Thanh

VN con 500 ngan nguoi mu VN còn 500 ngàn người mù

TS (Hà Nội) – “VN còn 500 ngàn người mù, chủ yếu do hậu quả của các căn bệnh đục thuỷ tinh thể, mắt hột, glocom, thậm chí mù do tật..