Phai giam 10 so nguoi chet vi TNGT Phải giảm 10% số người chết vì TNGT

Mục tiêu này được nêu rõ trong Quyết định 128/TTg Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao..