Khong nen cung nhac Không nên cứng nhắc!

Đó là ý kiến chung rút ra từ toạ đàm "Phim truyện VN và chức năng phản ánh xã hội" do TT Nghiên cứu nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh tại..

Se xuat hien nhung Bill Gates cua Viet Nam Sẽ xuất hiện những "Bill Gates" của Việt Nam !

Hiện có 3 người Việt Nam đang giữ nhiệm vụ khá quan trọng tại trụ sở chính của Microsoft ở Mỹ. Tôi tin trong tương lai Việt Nam sẽ có những..