Truong Trung cap TT KTKT Phuong Nam Noi dao tao nghe nghiep co uy tin Trường Trung cấp TT KT-KT Phương Nam: Nơi đào tạo nghề nghiệp có uy tín

Được thành lập từ năm 2003, sau 4 năm hoạt động Trường Trung cấp TT Kinh tế – Kỹ thuật Phương Nam đã có những bước phát triển toàn diện..